header

Biokovo

BRELA-PLOČE

Visinski prikaz 10. dionice

Smještaj na dionici 10

 

Planinarski domovi

  • Planinarska kuća Bukovac, Biokovo 1030 m

http://www.hps.hr/info/planinarske-kuce/planinarska-kuca-bukovac/

  • Planinarsko sklonište Kale, Biokovo 1480 m

http://www.hps.hr/info/planinarske-kuce/planinarsko-skloniste-kale/

  • Planinarska kuća Slobodan Ravlić, Biokovo 1467 m

http://www.hps.hr/info/planinarske-kuce/planinarska-kuca-slobodan-ravlic/

  • Planinarska kuća Pod Svetim Jurom, Biokovo 1594 m

http://www.hps.hr/info/planinarske-kuce/planinarska-kuca-pod-svetim-jurom/

  • Planinarski dom Toni Roso, Biokovo 1422 m

http://www.hps.hr/info/planinarske-kuce/planinarski-dom-toni-roso/

 

Privatni smještaj

nema objekata